Annonsering Företag

Magasin Leksand tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad. För dig som vill göra annonserna själv så har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här. Är du osäker eller har du några frågor, ring oss på 0247-13201.

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material, manus eller färdigt material via e-post till annons@leksandsbladet.se.
Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på USB-minne till oss.

Annonsbokning:
annons@leksandsbladet.se, 0247-13201

Säljare
Claes Hammarsten Tirus
Mob: 070-746 56 96
claes.ht@leksandsbladet.se

Annonsvillkor:

Boknings och materialstopp:
Måndagar senast kl 12.00 för produktion av annons. Måndagar kl 16.00 för färdigproducerade annonser, för införande veckan därpå.

Avbokningar:
Avbokningar får ske senast dag före annonsstopp för aktuellt nummer.

Reklamationer:
Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast onsdag kl 09.00. Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet dag efter materialstopp.

Leksandsbladet frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel Leksandsbladet ej kan råda över.
Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.

Annonspriser:

Ta kontakt med oss om annonspriser eller om annonseringsplan:

Säljare
Claes Hammarsten Tirus
Mob: 070-746 56 96
claes.ht@leksandsbladet.se

Vill du nå längre så samarbetar vi även med RättviksNytt, Masen, Kråkbladet, Malungsbladet och Annonsbladet Dalarna.
Vill du veta mer så ring eller skicka ett mail till oss!

 

Annonsstorlekar:

Annonsstorlekar 2023

 

Utgivningsplan:

Utgivningsplan 2023