Om Leksandsbladet

Leksandsbladet, som ägs av Bokstaven AB, kom ut med sitt första nummer i januari 2016 efter en sammanslagning av de båda starka lokalbladen Magasinet och Leksandsbladet. Den senare med historia från 1954 då den kom ut första gången.

Leksandsbladet delas ut i minst 12 000 ex varje tisdag till alla hushåll och företag i Leksands Kommun.

Leksandsbladet är Leksandsbornas eget magasin som varje vecka produceras på vårt kontor i Leksand, trycks lokalt i
Bokstavens tryckeri i Rättvik på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut RättviksNytt, Masen och Kråkbladet.

Distribution

Distributör: Post Nord

Posten sköter utdelningen av vår tidning. Leksandsbladet går under tjänsten
Gratistidning och läggs därför i postlådor med ”nej tack till reklam”.

Varje måndag från 08:00 finns nya numret av Leksandsbladet att hämta utanför vårt kontor på Z-torget i Leksand

Tidningen finns även att hämta på bensinstationer, matvarubutiker, turistbyrån, hotell med flera platser i våra utgivningsområden.
I Rättvik finns den att hämta på vårt tryckeri, Bokstaven AB på Reparatörvägen.

Har du ej fått Leksandsbladet?

Vid Vid uteblivet annonsblad, kontakta PostNord på: utdelning.leksand@postnord.com